Kost & trivsel

Børnekompassets kost og trivselspolitik.

 

Beskrevet med udgangspunkt i Esbjerg kommunes sundhedspolitik.

 

Lidt baggrundshistorie: Esbjerg kommunes sundhedspolitik har som gennemgående tema, at det sunde valg skal være det lette valg. Vigtigheden af sund kost blandt borgere er derfor væsentlig. Politikken skal skærpe opmærksomheden på sund kost og danne grundlag for handlingsorient- erede kostpolitikker lokalt på de enkelte arbejdspladser, institutioner og skoler. Kostpolitikken vægter miljømæssig bæredygtighed.


Målsætningen i Esbjerg kommunes kostpolitik skal indfries med udgangspunkt i de officielle anbefalinger inden for kost. Dvs. Kostkompasset og de 8 officielle kostråd. Hovedparten af den danske befolkning kan med fordel leve efter de officielle kostråd, undtagelser er børn under 3 år.

 

 

Kost_logo

 Kost_punkter

 

I Børnekompasset tror vi på at kost, motion og et godt psykisk miljø for både voksne og børn følges ad.

 


Kost og trivselspolitik for børnene i Børnekompasset.


Børns sundhed og velfærd ser vi i Børnekompasset, som et fælles ansvar. Formålet med vores kost og trivselspolitik er, at vi vil være med til og i samarbejde med forældrene at sikre børnenes sundhed.


Sund mad er vigtigt, for at børnene trives i hverdagen. Det er vigtigt, at børnene lærer betydningen af at spise sundt. Vi har udarbejdet en mad og måltidspolitik, dels så vi kan få skabt en fælles holdning til maden og arbejde mod samme mål og dels så forældrene kan få kendskab til grundprincipperne bag den mad, børnene får serveret, når de er i Børnekompasset Jagtvænget og Kjærgaarden.

 

Kost_haand
  • Vi prioriterer morgenmaden som en god start på dagen, for de børn der kommer tidligt. Det foregår ved et varieret sammensat morgenbord.
  • Børnehavebørnene øves i at være selvhjulpne. Sammen med deres ”makker” dækker de bord. Børnene pakker deres madpakker ud på tallerkner og når alle er klar synger/siger vi ”madsangen”. Børnene får læst højt i mens de spiser. Vi øver almindelig bordskik med børnene. Det er forældrenes ansvar, hvad der kommer i madpakkerne hjemmefra. Vi vejleder/oplyser forældre om sund mad ved f. eks en personlig snak, forældremøder m.m. Personalet gør meget ud af at være gode rollemodeller.
  • Vuggestuebørnene i Kjærgaarden får serveret en sund og ernæringsmæssigt korrekt sammensat kost, ud fra børnenes alder og behov, med udgangspunkt i hvad sundhedsplejen i Esbjerg Kommune anbefaler. Vuggestuen ønsker en rolig og hyggelig atmosfære, uden unødvendige forstyrrelser, når børnene indtager deres mad. Børnene øves i at blive selvhjulpne. Vi respekterer en vis kræsenhed, men opfordrer børnene til at smage før de siger nej. Vi forlanger ikke at børnene skal spise op. Se kostplanen på opslagstavlen i Kjærgaarden.
  • Der er mulighed for at børnene, når de i løbet af formiddagen mærker sult, kan tage en mad fra madpakken og sætte sig ved bordet og spise. Vi mener, det er vigtigt, at børnene lærer at forstå deres sult/mæthedsfølelse.
  • Eftermiddagsfrugten, består af hjemmebagte boller og forskellig frugt. Frugten er fortrinsvis dansk og efter årstiden. Her prioriterer vi også, at måltidet indtages under hyggelige og trygge rammer, derfor opfordres forældre til ikke at hente i tidsrummet 14,00 til 14,30.

 


Vi vil fremme et godt børneliv gennem 5 huskeråd(Fødevarestyrelsen) som i børnehøjde skal være den røde tråd i børnenes hverdag i børnehaven

  1. Være gode kammerater
  2. Leg, hop, løb og dans hver dag
  3. Spis dig mæt i sund mad
  4. Drik vand når du er tørstig
  5. Vask hænder tit


Ad 1
Det har altid været en stor del af vores pædagogiske arbejde at lære børnene sociale spilleregler, vi har arbejdet med hvordan man tolker andres ansigtsudtryk (sur, trist, glad m.m.), regelsæt for ”slåskampe for sjov”, de store hjælper de mindre, lege og aktivitetsgrupper på tværs af husene, stuerne, alder og køn.


Ad 2
Ud fra de 8 officielle kostråd, skal børn bevæge sig fysisk 1 time om dagen og voksne ½ time som minimum. Vi har en løbeklub, som vi gerne vil udvide ved at indlægge sjove tiltag, så det bliver sjovt og motiverende for alle. Vi har bevægelses aktiviteter generelt i dagligdagen. Vi er på ture, hvor vi bevæger os mere i den ujævne skovbund eller det bløde sand end på fliser og asfalt. Vi løber gerne mange gange op ad bjerget i Marbæk. Alle børn er på legepladsen i ca. 2 timer hver dag, hvor der leges, spilles fodbold, hockey, cykles, klatres og løbes.


Ad3.
Vi arbejder med sund mad ved emneforløb og gennem den daglige dialog med børnene og ved at være gode rollemodeller for børnene. Vi lærer dem at der er forskel på hverdag og fest.


Ad4:
Vi har vand på legepladsen til at drikke af, vi får vand til madpakker, vand med på ture og der er let adgang til at forsyne sig med vand i løbet af dagen.
Ad5:
Vi opfordrer børnene til at vaske hænder, inden de er med til aktiviteter i køkkenet, inden madpakker og frugt, efter toiletbesøg m.m. Vi har vaske, engangspapir og sæbe i børnehøjde.