Værdigrundlag

Vi ser Børnekompasset som et fællesskab med fokus på det unikke i det enkelte menneske.

 

Imødekommenhed, anerkendelse, åbenhed, humor, mangfoldighed, engagement, handlefrihed, arbejdsglæde og ansvarlighed, involvering og et højt fagligt niveau er væsentlige værdier i vores tilgang til børn, forældre, kollegaer og andre der kommer i vore huse.

 

Vores daglige pædagogik bærer præg af, at vi ser leg og læring som uadskillelige, og at vi skaber gode læringsmiljøer, hvor det enkelte barns udvikling sker i samspil med både børn og voksne i en tryg og genkendelig ramme.

 

Vi tilstræber at være tydelige i kommunikation og synlige i dagligdagen.

 

Vores mål er at bevare en arbejdsplads med trivsel og udvikling, hvor vi alle er glade for at komme hver dag.                                        

 

Som gruppe er vi stærkere end summen af de enkelte - dette er den bærende kraft i vores samarbejde.

 

Med udgangspunkt i ovenstående, arbejder vi med vores kerneopgave ud fra dagtilbudsloven.

Børnekompasset  " skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. 

Dannelsesbegrebet kobles sammen med børneperspektivet, idet det defineres som en læreproces, hvor barnet som aktiv deltager, forankrer værdier og viden i egen personlighed, for at kunne orientere sig i en global verden, som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske".

 Børnekompasset